ШААР КУРУУ ЖАНА АРХИТЕКТУРА МАМЛЕКЕТТИК ДОЛБОРЛОО ИНСТИТУТУ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Мастерская №1 по проектированию генеральных планов городов

Өнөркана алектенет:

 • башкы пландардын долбоорлорун, деталдуу пландоо долбоорлорун жана Кыргыз Республикасынын шаарларын куруу долбоорлорун иштеп чыгуу;
 • шаарларды жана курорттук-рекреациялык зоналарды реконструкциялоонун теориялык маселелерин иштеп чыгуу;
 • лицензиялоонун башка субъекттери тарабынан иштелип чыккан шаар куруу документтерин райондук пландоонун долбоорлоруна жана схемаларына, мурда иштелип чыккан шаар куруу документтерине ылайыктуулугун макулдашуу.

№1 өнөркана тарабынан иштелип чыккан объекттер:

 • 2025-жылга чейинки мезгилге Бишкек шаарынын башкы планы
 • Ош шаарынын башкы планы
 • Бишкек шаарынын борбордук аймагын деталдуу пландаштыруу долбоору
 • Ош шаарынын борбордук аймагын деталдуу пландаштыруу долбоору
 • 2035 — жылга чейинки мезгилге Сокулук айылынын, Сокулук айылдык округунун Сокулук районунун карата башкы планы — Бишкек агломерациясынын батыш кичи борборунун түзүмүндө Сокулук айылынын азыркы абалын жана өнүгүү келечегин комплекстүү баалоо.

Мастерская №1 занимается разработкой проектов генеральных планов, проектов детальной планировки и проектов застройки городов Кыргызской Республики.

Разработкой теоретических вопросов реконструкции городов и курортно-рекреационных зон.

Согласованием градостроительной документации, разработанной другими субъектами лицензирования на предмет соответствия проектам и схемам районной планировки, ранее разработанным градостроительным документам.

Разработанные объекты Мастерской №1:

 • Генеральный план г.Бишкек на период 2025 годы.
 • Генеральный план г.Ош.
 • Проект детальной планировки центральной территории г.Бишкек.
 • Проект детальной планировки центральной территории г.Ош.
 • Генеральный план села Сокулук Сокулукского айыльного округа Сокулукского района на период до 2035 года — комплексная оценка современного состояния и перспектива развития с. Сокулук в структуре западного подцентра Бишкекской агломерации.
Заведующий мастерской Мураталиев Куштарбек Жартиевич
И.о. главного специалиста Кутателадзе Марина Геннадьевна
И.о. главного специалиста Уркалиев Жаныш Нургазиевич
Ведущий специалист
Ведущий специалист Эмилбекова Айзат Эмилбековна
Ведущий специалист Акылбеков Самарбек Акылбекович
Специалист Колбаева Жаркын Колбаевна
Специалист Муслим уулу Эрлан
Специалист Абдуллаев Абдулла Русланбекович