График приема
Директор Четверг
15:00-17:30
Зам.директора Понедельник
14:00-16:00
Вторник
14:00-16:00
Электронная почта
Градсовет с мэрией и местным городским кенешом по вопросу рассмотрения генеральных планов города Орловка, села Подгорное, села Кашка

Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институтунун №2 өнөрканасынын башчысы К.Толобаев, ДБИ – Т.В. Лобова жана №2 өнөркананын жетектөөчү адиси Н.Кубанычбеков 2022-жылдын 20-июлунда Чүй областынын Кемин районундагы Орловка шаарына иш сапары менен барышты. Иш сапарынын жараянында Орловка шаарынын, Подгорное айылынын, Кашка айылынын башкы пландарын кароо маселеси боюнча мэрия жана жергиликтүү шаардык кеңеш менен шаар куруу кеңеши өткөрүлдү.

Докладчы болуп №2 өнөркананын башчысы К.Толобаев жана жетектөөчү адис Н.Кубанычбеков долбоорду иштеп чыгуунун жүрүшү жөнүндө маалымдап, берилген бардык материалдардын иш жүзүндөгү абалы жана Орловка шаарын жана 2 калктуу конушту – Подгорное, Кашка айылдарын андан ары өнүктүрүү үчүн долбоордук шаар куруу чечимдери жөнүндө толук баяндама жасашты жана берилген суроолорго жооп беришти.

Шаар куруу кеңеши угуп жана пикир алмашып, Чүй областынын Кемин районунун Орловка шаарынын, Подгорное, Кашка айылдарынын башкы пландарынын долбоорлорун бекитүү чечими кабыл алынды.

20.07.22 сотрудники ГПИ градостроительства и архитектуры заведующий Мастерской №2 - К. Толобаев, ГИП – Лобова Т. В., и ведущий специалист Мастерской №2 - Н. Кубанычбеков посетили рабочим визитом город Орловка Кеминского района Чуйской области. В процессе командировки был проведен градсовет с мэрией и местным городским кенешом по вопросу рассмотрения генеральных планов города Орловка, села Подгорное, села Кашка.

Докладчиком выступили заведующий Мастерской №2 К. Толобаев и ведущий специалист Н. Кубанычбеков проинформировали о ходе разработки проекта, сделали полный обзор всего представленного материала по фактическому состояния и о проектных градостроительных решениях для дальнейшего развития г. Орловка и 2 населенных пунктов с. Подгорное, с. Кашка, и ответили на поставленные вопросы.

Выслушав и обменявшись мнениями Градостроительный совет решил:

Утвердить проекты генеральных планов г. Орловка, с. Подгорное, с.Кашка, Кеминского района, Чуйской области.


128
СНИПы
19
Ген.планы