ШААР КУРУУ ЖАНА АРХИТЕКТУРА МАМЛЕКЕТТИК ДОЛБОРЛОО ИНСТИТУТУ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Структура

Өкмөткө караштуу Архитектура, курулуш жана турак-жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр тууралуу мамлекеттик агентствонун алдындагы Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долборлоо институтунун структурасы 2019 жылга карата: