ШААР КУРУУ ЖАНА АРХИТЕКТУРА МАМЛЕКЕТТИК ДОЛБОРЛОО ИНСТИТУТУ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Шаар куруу жана архитектура мамлекетик долборлоо Институтунун Техникалык Кеңешинин отуруму. 30-октябрь 2019ж.

Төрага: Жыргалбек Асаналиев- Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо Институтунун директору;

Күн тартибинде каралуучу суроолор:

  1. Ош шаарынын Амир-Тимур, Тимирязев, Пахта-Абад көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизин кароо. Тапшырык берүүчү: У.Садиков
  2. Ош шаарынын Мамыров, Амир-Тимур, Полевая жана Фергана көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизин кароо. Тапшырык берүүчү: Төлөйкан а/о, Х.Сулайманов
  3. Бишкек шаарынын Ахунбаев, Джунусалиев, жергиликтүү кыска көчөлөрү менен жана Бакаев көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизин кароо. Тапшырык берүүчү: К.Мамытов
  4. Ош шаарынын Карашев, 2-переулок жана жергиликтүү кыска көчөлөрү менен көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизин кароо. Тапшырык берүүчү: “Ош курулуш” МЧК
  5. Ош шаарынын Төлөгөнов, Пичугина, Абдимажитов, Прибрежная көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан курулуш долбоорунун эскизин кароо. Тапшырык берүүчү: Б.Самиев
  6. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Димитрева көчөсүнө турмуш-тиричилик тейлөө объектилери менен 10 кабаттуу үйдүн курулушун жайгаштырууну кароо. Тапшырык берүүчү: Орлов жана Токтосартовдун атынан А.Джээналиева
  7. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Абдымомунов, 290 дарегине үй астындагы унаа токтоочу жайы жана офистери менен көп кабаттуу үйдү жайгаштырууну кароо. Тапшырык берүүчү: “Гала Групп” МЧК
  8. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Фурманов,23-Севастополь, 38 көчөсүнө турмуш-тиричилик объектилери менен 12 кабаттуу үйдү жайгаштырууну кароо. Тапшырык берүүчү: “Голден Прожект” МЧК
  9. Бишкек шаарынын Горький-7 Апрель көчөсүндөгү жеке аймакка 9 кабаттуу турак үйдүн курулушунун долбоорун кароо. Тапшырык берүүчү: “Акжолтой” МЧК

1. Ош шаарынын Амир-Тимур, Тимирязев, Пахта-Абад көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча маалыматты Институттун №1 Өнөрканасынын жетекчиси Р.С.Кокоев берди.

2. Ош шаарынын Мамыров, Амир-Тимур, Полевая жана Фергана көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча маалыматты Институттун №1 Өнөрканасынын жетекчиси Р.С.Кокоев берди.

3. Бишкек шаарынын Ахунбаев, Джунусалиев, жергиликтүү кыска көчөлөрү менен жана Бакаев көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча маалыматты Институттун №1 Өнөрканасынын жетекчиси Р.С.Кокоев берди.

4. Ош шаарынын Карашев, 2-переулок жана жергиликтүү кыска көчөлөрү менен көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча маалыматты Институттун №1 Өнөрканасынын жетекчиси Р.С.Кокоев берди.

5. Ош шаарынын Төлөгөнов, Пичугина, Абдимажитов, Прибрежная көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан курулуш долбоорунун эскизи боюнча маалыматты Институттун №1 Өнөрканасынын жетекчиси Р.С.Кокоев берди.

6. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Димитрева көчөсүнө турмуш-тиричилик тейлөө объектилери менен 10 кабаттуу үйдүн курулушун жайгаштыруу боюнча маалыматты Институттун илимий-техникалык бөлүмүнун жетектөөчү адиси М.Г.Кутателадзе берди.

7. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Абдымомунов, 290 дарегине үй астындагы унаа токтоочу жайы жана офистери менен көп кабаттуу үйдү жайгаштыруу боюнча маалыматты Институттун илимий-техникалык бөлүмүнун жетектөөчү адиси М.Г.Кутателадзе берди.

8. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Фурманов,23-Севастополь, 38 көчөсүнө турмуш-тиричилик объектилери менен 12 кабаттуу үйдү жайгаштыруу боюнча маалыматты Институттун илимий-техникалык бөлүмүнун жетектөөчү адиси М.Г.Кутателадзе берди.

9. Бишкек шаарынын Горький-7 Апрель көчөсүндөгү жеке аймакка 9 кабаттуу турак үйдүн курулушунун долбоору боюнча маалыматты Институттун №4 Өнорканасынын башкы адисинин м.а. Д.Т.Ураанов берди.

Суроолор, сунуштар жана толуктоолор менен Ж.Асаналиев, Н.М.Кошбаков, С.Карчин, Б.Сарымсаков, К.Каепкулов, К.Мураталиев ж.б. чыгып сүйлөштү.

Чыгып сүйлөгөндөр төмөнкүлөрдү белгилешти:

Биринчи суроо боюнча чыгып сүйлогөндөр төмөнкүлөрдү белгилешти:

1. Ош шаарынын Амир-Тимур, Тимирязев, Пахта-Абад көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча , квартал үчун унаа токтоочу эске алуу менен белгиленген тартипте, ошондой эле биринчи кабатта коомдк багыттагы объектилердин тейлөө кызматтарын кароо жана таяныч планын толуктоо.

Экинчи суроо боюнча:

2. Ош шаарынын Мамыров, Амир-Тимур, Полевая жана Фергана көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча, ички короону кошуп өрт коопсуздугун эске алуу менен белгиленген тартипте карап чыгуу.

Үчунчү суроо боюнча:

3. Бишкек шаарынын Ахунбаев, Джунусалиев, жергиликтүү кыска көчөлөрү менен жана Бакаев көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча , белгиленген тартипте шаар куруу кенешине алып чыгуу.

Төртүнчү суроо боюнча:

4. Ош шаарынын Карашев, 2-переулок жана жергиликтүү кыска көчөлөрү менен көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча , тактоолор менен жумушчу тартипте карап чыгуу.

Бешичи суроо боюнча:

5. Ош шаарынын Төлөгөнов, Пичугина, Абдимажитов, Прибрежная көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан курулуш долбоорунун эскизи , М 1:2000 мастабында топографиялык сүрөттө аймакты куруу долбоорунун эскизин иштеп чыгуу.

Алтынчы суроо боюнча:

6. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Димитрева көчөсүнө турмуш-тиричилик тейлөө объектилери менен 10 кабаттуу үйдүн курулушун жайгаштыруу боюнча, кварталдын курулуш долбоорун иштеп чыгууну эске алуу менен.

Жетинчи суроо боюнча:

7. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Абдымомунов, 290 дарегине үй астындагы унаа токтоочу жайы жана офистери менен көп кабаттуу үйдү жайгаштыруу боюнча, өрт коопсуздугунун ченемдерине ылайык жана чектеш жер колдонуучулардын чек араларын кароо менен объектинин жайгашуусун тактоо.

Сегизинчи суроо боюнча:

8. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Фурманов,23-Севастополь, 38 көчөсүнө турмуш-тиричилик объектилери менен 12 кабаттуу үйдү жайгаштыруу боюнча,кварталдын курулуш долбоорун эске алуу менен шаар куруу корутундусун берүү.

Тогузунчу суроо боюнча:

9. Бишкек шаарынын Горький-7 Апрель көчөсүндөгү жеке аймакка 9 кабаттуу турак үйдүн курулушунун долбоору боюнча, каралып жаткан объект калыптанган автобазанын санитардык-коргоо чөлкөмүнө киргендиктен турак үйдун курулушуна жол берилбейт.

Суроолор талкуулангандан кийики Техникалык Кеңештин чечими:

1. Ош шаарынын Амир-Тимур, Тимирязев, Пахта-Абад көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча , квартал үчун унаа токтоочу эске алуу менен белгиленген тартипте, ошондой эле биринчи кабатта коомдк багыттагы объектилердин тейлөө кызматтарын кароо жана таяныч планын толуктоо.

2. Ош шаарынын Мамыров, Амир-Тимур, Полевая жана Фергана көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча, ички короону кошуп өрт коопсуздугун эске алуу менен белгиленген тартипте карап чыгуу.

3. Бишкек шаарынын Ахунбаев, Джунусалиев, жергиликтүү кыска көчөлөрү менен жана Бакаев көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча , белгиленген тартипте шаар куруу кенешине алып чыгуу.

4. Ош шаарынын Карашев, 2-переулок жана жергиликтүү кыска көчөлөрү менен көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аймактын курулуш долбоорунун эскизи боюнча , тактоолор менен жумушчу тартипте карап чыгуу.

5. Ош шаарынын Төлөгөнов, Пичугина, Абдимажитов, Прибрежная көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан курулуш долбоорунун эскизи , М 1:2000 мастабында топографиялык сүрөттө аймакты куруу долбоорунун эскизин иштеп чыгуу.

6. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Димитрева көчөсүнө турмуш-тиричилик тейлөө объектилери менен 10 кабаттуу үйдүн курулушун жайгаштыруу боюнча, кварталдын курулуш долбоорун иштеп чыгууну эске алуу менен.

7. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Абдымомунов, 290 дарегине үй астындагы унаа токтоочу жайы жана офистери менен көп кабаттуу үйдү жайгаштыруу боюнча, өрт коопсуздугунун ченемдерине ылайык жана чектеш жер колдонуучулардын чек араларын кароо менен объектинин жайгашуусун тактоо.

8. Шаар куруу корутундусун берүү үчүн, Бишкек шаарынын Фурманов,23-Севастополь, 38 көчөсүнө турмуш-тиричилик объектилери менен 12 кабаттуу үйдү жайгаштыруу боюнча,кварталдын курулуш долбоорун эске алуу менен шаар куруу корутундусун берүү.

9. Бишкек шаарынын Горький-7 Апрель көчөсүндөгү жеке аймакка 9 кабаттуу турак үйдүн курулушунун долбоору боюнча, каралып жаткан объект калыптанган автобазанын санитардык-коргоо чөлкөмүнө киргендиктен турак үйдун курулушуна жол берилбейт.