ШААР КУРУУ ЖАНА АРХИТЕКТУРА МАМЛЕКЕТТИК ДОЛБОРЛОО ИНСТИТУТУ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Пландоо – экономикалык бөлүм

Бөлүмдүн жетекчиси Субагожоева Айгуль Омурзаковна
Башкы адис Омуралиев Дуйшеналы Чынысович
тел-45-68-62