ШААР КУРУУ ЖАНА АРХИТЕКТУРА МАМЛЕКЕТТИК ДОЛБОРЛОО ИНСТИТУТУ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ТТК

Башкы бухгалтер - Анаркулов Саламбек Сейитович раб.тел-31-30-24 БухгалтерИш кагаздарын жүргүзүүчү - - раб.тел-31-72-64; факс:31-72-64 Чарба жетекчиси - Шаняев Азимжан Харсанович раб.тел-45-66-44 Көбөйтүү техникасынын оператору - Эсенкулова Айсулуу Нурлановна ...
1 2