ШААР КУРУУ ЖАНА АРХИТЕКТУРА МАМЛЕКЕТТИК ДОЛБОРЛОО ИНСТИТУТУ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо Институтунун курорттук-рекреа...

Директор Абдраков Кубаныч Касмакунович Директордунорун басары Омурбеков Авазбек Омурбекович Башкы архитектор Тагиров Юсуф Ибрагимович Кадр бөлүмү Тел.0(312)-31-31-22; 0(312)-31-34-00. Институттун Ыссык-Көл филиалынын иши: Курорттук-рекреациялык чөлкөмүн өнуктүрүү жаатында архитектура жана шаар куруу багытынын перспективасы боюнча илимий-изилдөө иштерин аткарат; Курорттук жана туристик комплекстердин схемаларын, деталдык пландоонун долбоорлорун иштеп чыгышат; Курорттук ден соолукту чындоочу, туристик жана эс алуу объектилеринин ...