ШААР КУРУУ ЖАНА АРХИТЕКТУРА МАМЛЕКЕТТИК ДОЛБОРЛОО ИНСТИТУТУ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Шаарлардын башкы пландарын долбоорлоо боюнча №1-Өнөркана

Шаарлардын башкы пландарын пландоо боюнча Өнөркана. тел-31-29-74

Главный специалист ГАП Мураталиев Куштарбек Жартиевич
Жетектөөчү адис Уркалиев Жаныш Нургазиевич
Жетектөөчү адис Аракеева Кыял Зайырбековна
Адис Акылбеков Самарбек Акылбекович
Адис Эмилбекова Айзат Эмилбековна
Адис Бердибеков Баймырза Таланбекович
Адис Кумушбеков Султанбек Кубанычбекович (Колбаева Ж.К декр.отп.)
Өнөркананын иштери:
  • Кыргыз Республикасынын шаарларынын Башкы пландарын,шаарлардын курулуштарынын долбоорун жана деталдык пландоонун долбоорлорун иштеп чыгышат;
  • Шаарлардын жана курорттук рекреациалык чөлкөмдөрдү реконструкциялоо боюнча теориялык суроолорун иштеп чыгышат;
  • • Мурда иштелип чыккан шаар куруу документтерине , райондук пландоонун схемасына жана долбоорлоруна дал келүүсүн, башка субъектилер тарабынан иштелип чыккан шаар куруу документтерин макулдашат;

№1 Өнөркана тарабынан иштелип чыккан объектилер

  1. Бишкек шаарынын 2015 жылга чейинки Башкы планы
  2. Ош шаарынын Башкы планы
  3. Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүнүн деталдык пландоонун долбоору
  4. Ош шаарынын борбордук бөлүгүнүн деталдык пландоонун долбоору
  5. Объектилердин долбоолоруна жана курулушуна шаар куруу корутундуларды